Cookie beleid RPC Eindhoven

De website van RPC Eindhoven is in technisch beheer van VoetbalAssist en gebruikt cookies. Hieronder de cookies waar we je toestemming voor nodig hebben. Lees ons cookiebeleid voor meer informatie.

Functionele cookies

Voor een goede werking van de website worden deze cookies altijd geplaatst.

Analytische cookies

Google analytics Toestaan Niet toestaan

Marketing cookies

Facebook Toestaan Niet toestaan

Info (nieuwe) leden

Info (nieuwe) leden

Voetbalvereniging RPC
P/a Stephan Smits, secretaris
Joachim Patinirstraat 12
5613 LZ Eindhoven
[email protected]

Voor vragen over jeugdindeling / aanmeldingen kunt u contact opnemen met de Technisch jeugdcoördinator: Dennis van Esch - [email protected]

WELKOM!
Uw zoon of dochter voetbalt bij RPC. Dat is een uitstekende keuze, omdat u daarmee ook aangeeft, dat u het eens bent met de doelstelling van RPC: kinderen en jongeren zodanig te begeleiden, dat ze voetballen met plezier. Presteren is bij RPC alleen belangrijk, als dat het spelplezier verhoogt. Samenspelen, je inzetten voor het team, je voetbalkwaliteiten gebruiken om samen iets te bereiken, zijn belangrijker dan individueel technische hoogstandjes kunnen verrichten. Ook voor senioren geldt, dat voetballen met plezier het belangrijkste uitgangspunt is.

WEBSITE
Op de website van RPC (www.rpceindhoven.nl) vindt u alle informatie. 

Via het menu 'Contact' kunt u vragen stellen of wijzigingen doorgeven.
Op de site staat ook een overzicht van bestuurs- en commissieleden.

CONTRIBUTIE
De belangrijkste bron van inkomsten voor RPC is de contributie. Daarvan wordt o.a. de huur en onderhoud van velden en kleedkamers en de contributie voor de KNVB betaald. Giften en sponsoring zorgen voor de extra activiteiten.

Nieuwe leden betalen altijd eenmalig € 25,- inschrijfkosten.

Voor het seizoen 2023-2024 bedraagt de jaarlijkse contributie:

Senioren € 184,00 + € 30,00 vrijwilligerstoeslag
Veteranen € 174,00
Vrouwenteam € 164,00
G-team € 94,00
Jeugd JO19 t/m JO13 € 164,00
JO12 t/m JO6 € 155,00
RAJ € 50,00
Trainingsleden senioren € 80,00
Niet-spelende leden € 40,00


Niet-zelf-spelende jeugdleiders betalen geen contributie!

Bij meerdere jeugdleden uit een gezin geldt een kortingsregeling.

Verder geldt voor alle actieve leden vanaf JO13 t/m de senioren een verhoging van € 6,00 voor verplichte afname van 2 loten voor de Grote Club Aktie. Voor betaling van deze bedragen ontvangen alle leden aan het begin van het seizoen van de penningmeester een contributienota.

 

KLEDING
Het wedstrijd-tenue van RPC bestaat uit: groene voetbalkousen met het RPC-logo (hier dienen de spelers zelf voor te zorgen, de sokken zijn te koop in de kantine), een groene voetbalbroek en een groen-wit shirt. Shirt en broek worden door RPC verstrekt. De shirtjes en voetbalbroeken zijn eigendom van RPC en worden per toerbeurt door de spelers gewassen. Shirtjes en broeken moeten samen in de voetbaltas blijven en mogen niet apart worden meegenomen naar huis.
Scheenbeschermers zijn verplicht tijdens wedstrijden en ook tijdens trainingen! Scheenbeschermers en voetbalschoenen dienen zelf te worden aangeschaft.

Tijdens de training is elke sportkleding toegestaan. In de winter is een trainingspak aan te bevelen. De sportkleding dient in een sporttas te worden meegebracht. Uiteraard zijn goede voetbalschoenen noodzakelijk.

TRAININGEN
Het trainingsschema vindt u bij de teamindelingen op onze website.
De trainingen in het nieuwe seizoen starten voor de meeste teams eind augustus/begin september. Wacht op bericht van de leider voor de juiste datum en tijd. Trainingen zijn verplicht. Niet aanwezig zijn op de training geeft problemen bij de opstelling. Afmelden moet op tijd gebeuren en altijd bij de trainer. De telefoonnummers van de trainers vindt u bij de teamindelingen. Tijdens de trainingen is de kantine altijd geopend, ouders zijn daar altijd welkom. U kunt natuurlijk ook langs het veld naar de training kijken.

Maak met kinderen die gebracht of gehaald worden altijd duidelijke afspraken.
Het is niet toegestaan, dat JO6 t/m JO10 pupillen zelfstandig het RPC-terrein verlaten.
In de schoolvakanties zijn er niet altijd trainingen. De trainer maakt daarover met ouders en spelers afspraken.

WEDSTRIJDEN
Wedstrijddata en –tijden worden altijd bekend gemaakt via onze website.
Als uw zoon of dochter op een wedstrijddag verhinderd is, dan verzoeken wij u dit minstens 24 uur van tevoren te melden bij de leider(s). Alleen dan kan nog voor invallers worden gezorgd.
Bij uitwedstrijden wordt altijd vertrokken vanaf het RPC-terrein. Alleen na nadrukkelijke toestemming van de leider(s) kunt u vanuit thuis naar de uit-club gaan. Zorg ervoor, dat uw zoon of dochter op tijd aanwezig is. Niet op tijd aanwezig zijn betekent altijd plaatsnemen op de reservebank. Haal uw kind op tijd op of maak goede afspraken over thuiskomen. RPC is geen crèche.

BIJZONDERHEDEN (bv medicijnen)
Mocht uw kind medicijnen gebruiken of als er andere zaken zijn waarmee rekening gehouden, dan verzoeken wij u dit te bespreken met de trainer en leider van het betreffende team. We proberen er dan zoveel mogelijk rekening mee te houden, tenzij dit extra hoge eisen stelt aan de kennis en ervaring van leiders/trainers of nadelig werkt op het team.

VERVOER
Aan het begin van het seizoen zal de leider van het team, waarin uw kind speelt, een lijst maken om voor vervoer van het team bij uitwedstrijden te zorgen. Er zijn altijd minimaal 4 auto’s nodig, want het is geen goede zaak, als in een auto meer dan het aantal toegestane passagiers zit. Als het uw beurt is, verzoeken wij u een auto te regelen, ook als u zelf geen vervoersmogelijkheid heeft.

 AANVANG WEDSTRIJDEN en AFGELASTINGEN
Het wedstrijd- en (bij aanvang van het seizoen) trainingsprogramma met aanvangstijden staat altijd op de website van RPC. In het algemeen moeten spelers een uur voor aanvang van de wedstrijd aanwezig zijn, tenzij met de leider/trainer anders is afgesproken. Afgelastingen worden altijd vermeld op teletekst (Brabant10 of homepage).

DOUCHEN
Na elke training en wedstrijd is douchen verplicht voor alle teams vanaf  JO13. In eerste instantie uit hygiënische overwegingen, maar ook als cooling down na een inspannende activiteit. Als uw kind niet mag of kan douchen, dan verzoeken wij u om dat aan leiders of bestuur mee te delen.

WASBEURT
Elke week moeten ook de broeken en shirtjes worden gewassen. Eveneens bij toerbeurt neemt een van de kinderen de shirtjestas mee naar huis. Bedankt voor uw medewerking !

ZOEKGERAAKTE SPULLEN
U zou verbaasd zijn wanneer u zou zien wat er iedere week achter blijft in de kleedkamers. Natuurlijk letten de leid(st)ers daar ook op. Toch gebeurt het telkens weer dat (sport)kleding blijft liggen. Wanneer uw zoon/dochter iets kwijt is, kunt u contact opnemen met één van de leid(st)ers van het team waarin uw zoon of dochter speelt, of met de fieldmanager.
Wij verzoeken de ouders bij het uitpakken van de tas goed te controleren of door de speler/speelster geen kleding van iemand anders is meegenomen. Deze dan graag inleveren bij de leid(st)er.

ORGANISATIE
RPC is een vereniging. Dat betekent, dat alle meerderjarige leden zeggenschap hebben in het beleid. In dit seizoen wordt onderzocht op welke wijze (ouders van) minderjarige leden hierbij betrokken kunnen worden.
RPC heeft geen apart jeugd- of hoofdbestuur. De dagelijkse leiding van onze club van meer dan 900 leden is in handen van 9 bestuursleden, die elk een commissie aansturen, waarin de uitvoerende taken plaatsvinden.


ACCOMMODATIE
De sportvelden van RPC liggen aan de Roostenlaan, Sportpark de Heihoef.
Het adres en postcode: Sportpark de Heihoef, Roostenlaan 307-B, 5644 BR EINDHOVEN --> 
Let op: dit is geen postadres!
Tijdens trainingen en op wedstrijddagen is de kantine geopend en bereikbaar onder 040-2119428.


TEAMS, LEIDERS/TRAINERS en COÖRDINATOREN
Elk voetbalteam heeft twee leiders en een of meer trainers. Elke spelvorm heeft een eigen coördinator, die medeverantwoordelijk is voor de indeling, de toernooien en de kwaliteit van trainingen en begeleiding. De coördinatoren worden aangestuurd door een bestuurslid.
Taken en functies van coaches, leiders en trainers vindt u hier.
  

INDELING TEAMS
Bij het indelen van teams wordt met de volgende aspecten rekening gehouden: De eerste en tweede teams zijn tweedejaars spelers. In deze teams worden ook zoveel mogelijk spelers geplaatst, die wat kwaliteiten en capaciteiten betreft hoger scoren dan andere spelers in de betreffende leeftijdsgroep. In de andere teams is het in principe mogelijk, dat vrienden bij elkaar worden geplaatst als dat wordt gewenst. Dat zal niet altijd mogelijk zijn, omdat ook nieuwe spelers en spelers komend van andere teams een plaats moeten krijgen.
Met trainers, leiders en coördinatoren wordt ook bekeken of plaatsing in een bepaald team van belang is voor de ontwikkeling van een speler. Om zoveel mogelijk inzicht te krijgen wordt gebruik gemaakt van het SPITS-systeem, een hulpmiddel om spelers gedurende lange tijd te volgen in hun ontwikkeling.

Sportiviteit en Respect
RPC speelt volgens de uitgangspunten van het in 2008 door de Eindhovense voetbalverenigingen gezamenlijk opgesteld convenant Normen en Waarden. De commissie Sportiviteit en Respect van RPC heeft een beleid op dit gebied ontwikkeld en ziet toe op naleving daarvan. Handen geven aan de tegenstander, geen gescheld op het veld, je mond houden bij beslissingen van de scheidrechter, je onthouden van discriminerende opmerkingen en medeverantwoordelijk zijn voor de RPC-cultuur zijn daar voorbeelden van. Als u wedstrijden van uw kind bezoekt willen we graag, dat uzelf positief betrokken bent (u bent dan ook niet voor niets RPC-betrokkene) maar ook vooral andere omstanders tot de orde roept als er vervelende dingen gebeuren.

RPC hecht zeer veel waarde aan het voorkomen van agressie en andere vormen van vervelend gedrag, zoals bijvoorbeeld pesten. Het is de taak van trainers en leiders om een plezierige en veilige omgeving te creëren, waarin spelers veel spelplezier hebben. Zijn er desondanks problemen en komt u er samen met de leider/trainer of coördinator niet uit, dan kunt u contact opnemen via [email protected] (zie ook bij ‘problemen of vragen').


SUPPORTER
Uiteraard is het voor de meeste kinderen erg plezierig als u hun wedstrijden als supporter bezoekt. Dan kunt u met eigen ogen zien, hoeveel plezier er wordt beleefd aan het voetballen. Kom gerust eens kijken naar wedstrijd of training, de koffie staat altijd klaar. Uw zoon of dochter is dan in elk geval op tijd aanwezig en na afloop heeft u samen een boel om over te praten.

VRIJWILLIGER
RPC kan niet zonder vrijwilligers. In de afgelopen jaren hebben we met hoe langer hoe minder mensen, hoe langer hoe meer moeten doen. We zien bij veel andere verenigingen, dat teams uit de competitie worden genomen, omdat er geen begeleiders te vinden zijn. Ook bij ons kan het voorkomen, dat bepaalde activiteiten geen doorgang kunnen vinden omdat er geen ondersteuning is. Het bestuur van RPC is van mening dat elke ouder van een voetballend kind en elk ouder lid regelmatig een bijdrage moet leveren aan de activiteiten van RPC. Ook nieuwe leden zullen alleen nog maar worden aangenomen onder deze voorwaarde. Als u een daarover meer informatie wil klik dan hier.

PROBLEMEN OF VRAGEN
Als er problemen zijn met uw kind (ruzie in het team, medische problemen, meningsverschil met leider of trainer) of als u vragen heeft over de activiteiten, praat dan met de leider of trainer van het team. Komt u er samen beslist niet uit, neem dan contact op met de commissie Sportiviteit en Respect via [email protected]. De commissie Sportiviteit en Respect is belast met het oplossen van niet-voetbaltechnische problemen. Uiteraard kunt u ook bij de andere bestuursleden en coördinatoren terecht. Zijn er problemen die u liever niet met een betrokkene van RPC wilt bespreken dan kunt u contact opnemen met onze externe vertrouwenspersoon Trudy Schripsema ( 040-2573214 of [email protected] ).

 

Bedankt voor uw belangstelling en medewerking.
Tot ziens bij RPC!

Bestuur RPC

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!